|  


OBS!!

Vi kommer tyvärr att ha ett väldigt begränsat 
sortiment av bikini under 2015 pga
vi tvingas flytta från våra butikslokaler på
Aq-va-kul i slutet av sommaren!