OBS!!

Tyvärr ett väldigt begränsat 
sortiment av bikini under 2015 då vi 
 tvingas flytta från våra butikslokaler på
Aq-va-kul i slutet av sommaren!