Vi har numera ett mycket begränsat urval av bikini.  

Till sommaren 2016 kommer vi främst
sälja svart bassortiment från
Abecita.